visie

Missie

Diachron levert kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar het verleden vanuit diens relevantie voor de samenleving van vandaag. Wij ondersteunen diverse opdrachtgevers met veldwerk, consultancy en projectmanagement op het gebied van archeologie en monumentenzorg. Hiernaast geven wij voorlichting en educatie aan verscheidene doelgroepen en dragen zodoende kennis over.

Wij koesteren onze traditionele relatie met de UvA en dragen bij aan de ontwikkeling van ons vak.


Visie

 Archeologie beperkt zich niet meer tot de analyse van sporen uit het verleden met tot doel de reconstructie van voorbije samenlevingen, maar speelt een belangrijke rol bij de karakterisering van het huidige landschap en de samenleving.

 

Goed onderzoek heeft een wetenschappelijke en maatschappelijke waarde, die aansluit op de vraag uit de samenleving. Naast de algemene normen, zoals vastgesteld in de KNA, worden kwaliteit en duurzaamheid van het onderzoek geborgd door interne kwaliteitscontroles van het bedrijf.

 

Onze onderzoekslijnen landschapsarcheologie en erfgoed brengen het heden en het verleden samen, waarbij met behulp van kritisch onderzoek het archeologisch proces  en de beeldvorming op een hoger niveau worden getild.